Větrné mlýny holandského typu
   

Větrných mlýnů holandského typu se na našem území dochovalo čtyřicet devět. Mlýny mají kruhový půdorys a díky tomu, že jsou zděné, umožňovaly mlynáři bydlet přímo v objektu.

Při změně směru větru se u holandského mlýna otáčí pouze střešní část s perutěmi.Zděných mlýnů s otáčivou střechou bylo v minulosti jen na Moravě více než šedesát. 

Evropskou raritou je větrný mlýn v Ruprechtově na Vyškovsku, který je opatřen Halladayovou turbínou z roku 1882.  

  Kuželov (HO)  

 

Postaven roku 1842, přístupný veřejnosti.

Průměr u země: 8,6m, výška 9,6m.

Mlýn je atypický svou velkou kuželovitostí a také tím, že byl postaven daleko od tradičních oblastí větrných mlýnů. Nachází se v mělkém sedle v nadmořské výšce 380 m n. m. Zdi mají při zemi mocnost 85 cm, v koruně již pouze 45 cm. Zajímavostí je šikmo položená hřídel větrného kola (odchylka 3 stupně). Dnes slouží mlýn s přilehlými objekty jako muzeum.

Fotogalerie:

 

    Rudice (BK)  
 

Postaven roku 1865, přístupný veřejnosti.

Průměr: 9,2m, výška 10,6m.

Mlýn je položen 510 metrů nad mořem a oplývá řadou legend (legenda o koze je k přečtení zde). V roce 1925 bylo původní větrné kolo zničeno bouří. Dnes je ve mlýně informační středisko Moravského krasu, mimo jiné je možné zhlédnout expozici dobového bydlení větrného mlynáře.

   

Fotogalerie:

     Ruprechtov (VY)   

 

Postaven roku 1873, mimo sezónu přístupný veřejnosti.

Průměr: 8,4m, výška 11,5m (s turbínou 21,6m).

Jediný větrný mlýn s Halladayovou turbínou v Evropě. Halladayova turbína je americkým patentem a zdvojnásobuje výkon mlýna. Mlýn v době socialismu silně chátral a byl používán jako skladiště. Po roce 1989 byl vrácen dědicům původních majitelů - architektům - kteří se zasloužili o rekonstrukci budovy a turbíny podle dochovaných fotografií.

Fotogalerie:

     Štípa (ZL)  
 

Postaven roku 1860.

Průměr 6m, výška 8,1m.

Mlýn je zachovalý a funkční, ovšem nepřístupný. V přízemí mlýna je na větrný pohon připojena pila. Ještě v období druhé světové války byl mlýn funkční. Budova není narušena žádnými dodatečnými stavebními úpravami a je jedinou dochovanou stavbou svého druhu v bývalém Zlínském okrese.

Fotogalerie:

      Praha - Břevnov  
 

Postaven roku 1722.

Průměr 9m, výška 14m.

Jedná se o nejstarší dochovanou stavbu větrného mlýna v ČR. Větrník patřil k hospodářskému dvoru Břevnovského kláštera. Původně byly v areálu větrné mlýny dva - jeden s neobvyklým šestilopatkovým větrným kolem. Dnes slouží celý areál k bydlení.

Fotogalerie:

 
     Přemyslovice (PV)  
 

Postaven roku 1883.

Průměr 9m, výška 11,2m.

Mlýn byl postaven na místě shořelého dřevěného mlýna. Perutě nejsou původní, mlýn je však funkční. Cenná je skutečnost, že mlýn je nedotčen jakýmikoliv úpravami, je tedy zachován ve své původní podobě.

Fotogalerie:

     Brušperk (FM)  
 

Postaven před rokem 1880.

Zachovalé těleso mlýna je nyní opravováno.Trojpodlažní budova má tvar komolého kužele.Z mlecího zařízení se dochoval pouze menší mlýnský kámen. Navzdory stavebním úpravám je větrný mlýn místní dominantou.

Fotogalerie:

     Hodslavice (NJ)  
 

Postaven roku 1864.
Průměr 8,3m, výška 10,35m. 

V době rekonstrukcí byla do zdí proražena okna, která jsou dnes ozdobena mřížemi. Rovněž přístavba u mlýna není původní. Mlýn je dobře udržovaný a v dnešní době slouží jako rekreační objekt.

Fotogalerie:

     Ostrov u Macochy (BK)  
 

Postaven roku 1880.
Průměr 9,4m, výška 12m.

Jeden z nejhezčích mlýnů u nás stával původně mimo vesnickou zástavbu na návrší, dnes je však plně pohlcen rozrůstající se obcí. Mlýnská budova sloužila kromě mletí i k bydlení. Ve mlýně je dnes dochované vnitřní zařízení i perutě, udržovaný objekt slouží k rekreaci.

Fotogalerie:

   

 Jednov - Suchdol (PV)

 
 

Postaven roku 1842.
Průměr 8m, výška 9,2m

Široká a nízká budova mlýna stojí v nadmořské výšce 525 m n. m. Charakteristickým znakem mlýna je krátký střešní hřeben. V době socialismu byly ve mlýně dvě bytové jednotky. Později byl mlýn přebudován na rekreační objekt. Perutě nejsou původní.

Fotogalerie:

   

Město Libavá (PR)

 
 

Postaven před rokem 1875.
Větrný mlýn přežil období socialismu ve vojenském prostoru Libavá. V devadesátých letech minulého století byl po odsunu Sovětských vojsk ve velmi špatném stavu, došlo však k jeho uznání jako kulturní památky a v roce 1996 byl celkově zrekonstruován, mlecí zařízení uvnitř ovšem opraveno nebylo. Na hřídel byla pouze nasazeno symbolické větrné kolo, upozorňující na původní význam stavby.

Fotogalerie:

   

Chvalkovice (VY)

 
 

Postaven roku 1873.
Průměr 8m, výška 10,75m.
Poměrně mladý mlýn je postaven z pálených cihel. Zajímavostí je úprava z roku 1918, kdy mlynář zavedl alternativní pohon mlecího zařízení motorem na uhlí. Tento unikát se již nedochoval, v mlýně je však možné spatřit řadu zajímavostí - například lanový výtah na pytle. Bohužel, unikátní mlýn není současnými majiteli udržován.

Fotogalerie:

   

Kunkovice (KM)

 
 

Postaven roku 1875.
Průměr 8,4m.
Mlýn je vzdálen pouhých 5km od Chvalkovic a je s ním i spřízněn. Kunkovický větřák totiž nechala postavit sestra chvalkovického větrného mlynáře.Vnitřní zařízení bylo v sedmdesátých letech odebráno pro muzejní účely, celý objekt měl být později rekonstruován - podařilo se ale opravit pouze střechu, která chátrající mlýn chrání před nepříznivými povětrnostními vlivy.

Fotogalerie:

   

Lichnov (BR)

 
 

Postaven asi roku 1836.
Průměr 10m, výška po střechu 12m.
Zdaleka viditelný mlýn se nachází na mírném návrší. Není o něm mnoho zpráv, víme ale, že v roce 1958 byl kvůli silnému statickému narušení podán návrh na vypuštění ze seznamu kulturních památek. K rekonstrukci došlo až v roce 1995 - mlýn byl staticky zajištěn a může tak i nadále zdobit krajinu v okolí Lichnova.

Fotogalerie:

   

Lázničky (OL)

 
 

Postaven v letech 1863 - 1865

Obvod při zemi 21,8m, celková výška cca 12m

Větrný mlýn slouží v současné době jako rekreační objekt. Již dlouho nemá větrné kolo a na původní zděné těleso mlýna byla přistavěna dřevěná obytná nástavba s plechovou střechou - objekt je tak mnohem vyšší, než původní mlýn. I přes tyto úpravy působí udržovaný mlýn romantickým a autentickým dojmem.

Fotogalerie:

   

Spálov (NJ)

 
 

Postaven v letech 1929 - 1930.

Průměr 2,9m, výška včetně střechy 5m.

V obci Spálov v Oderských vrších je doložena existence sedmi větrných mlýnů, šest z nich bylo německých, dochoval se pouze jediný holandský, kterému se říkalo Balerův. Ten je nejmenším mlýnem u nás. Mlýn je velmi zchátralý, snahy obce o opravu objektu ztroskotaly na nesouhlasu majitele sousedního pozemku, přes který by bylo nutno vybudovat cestu.

Fotogalerie:

   

Němčice

 
 

Průměr 9,5m, výška 8,5m.

O němčickém větrném mlýně uvádějí prameny velmi málo informací. Nevíme, kdy vznikl, ani kdo ho postavil. Z původního zařízení se nedochovalo téměř nic - chybí větrné kolo a objekt je kompletně přebudován, aby sloužil svému nynějšímu účelu - bydlení. Počátkem šedesátých let minulého století měla zájem objekt odkoupit pro účely výuky Strojní fakulta VUT v Brně, ze záměru ale sešlo.

Fotogalerie:

   

Petrovice

 
 

Postaven roku 1848.

V roce 1922 bylo mlecí zařízení modernizováno a rozšířeno, ovšem větrné kolo nebylo schopné zajistit dostatečný výkon pro pohon zařízení. Jako doplňkový zdroj energie se tak musel použít motor na uhlí. Datum 18.března 1964 se stalo pro mlýn tragickým - celý objekt kompletně vyhořel, zbyly pouze obvodové zdi. Vyhořelá budova byla v roce 1974 rekonstruována na hotel, dnes slouží jako soukromý rekreační objekt.

Fotogalerie:

Zpět na úvodní stránku