Větrné mlýny, které dnes vnímáme jako romantické či svérázné stavby obohacující siluetu krajiny, byly na našem území v minulosti velmi hojně rozšířeny. Historikové napočítali na území českých zemí okolo 900 lokalit, kde se větrný mlýn vyskytoval. Náhorní plošina Nízkého Jeseníku při Oderských vrších si v minulosti dokonce vysloužila přezdívku Moravské Holandsko. Dnes se v České republice nachází 62 větrných mlýnů německého a holandského typu, některé jsou dodnes funkční. 

Většina z mlýnů u nás byla postavena v druhé polovině devatenáctého století. 

   
 

 

Základní rozdíl mezi německým a holandským mlýnem je ve stavebním provedení - německé mlýny mají čtvercový půdorys a jsou dřevěné, holandské mají půdorys kruhový a jsou zděné.

Na území ČR se nachází i několik desítek dalších, menších staveb - tzv. větrných mlýnků s turbínou. Kromě toho je v republice i jedenáct větrných čerpadel, funkční jsou snad jen tři.