Větrné mlýny německého typu
   

Větrné mlýny německého typu jsou charakteristické svou dřevěnou konstrukcí a čtvercovým či obdélníkovým půdorysem. V současné době je na našem území dochováno třináct mlýnů německého typu, z nichž je osm přístupných. Všechny tyto mlýny jsou na Moravě.

U německých mlýnů bylo poměrně časté jejich stěhování, několik větrných mlýnů je na svém místě právě po přesunutí z jiných obcí.

Větrný mlýn německého typu se za větrem otáčí celý pomocí speciální točny ovládané dlouhou dřevěnou pákou.

  Choltice u Litultovic(OP)  

 

Postaven roku 1833, přístupný veřejnosti.

Rozměry 6 x 6,6m, výška 12,3m.

Průměr větrného kola je 17,3m, což je nejvíce u nás. Lokalita není původní, mlýn byl přestěhován z osady Sádek. Raritou je podélné zalomení perutí pro lepší využití větrného proudu. Mlýn je v perfektním stavu a je stále provozuschopný.

Fotogalerie:

 

   Klobouky u Brna (BV)  
 

Rozměry 5,3 x 5,3m, výška 11m.

V Kloboukách byly původně tři mlýny, všechny však zanikly. Místním obyvatelům však mlýn chyběl, tak v roce 1982 koupili zbytky podobného mlýna v Pacetlukách, který byl po rekonstrukci otevřen v roce 1985. Řadu věcí bylo nutno doplnit a vyrobit tak, aby se kloboučnický větřák stal dominantou místní krajiny

   

Fotogalerie:

     Partutovice (PR)   

 

Postaven roku 1837, přístupný veřejnosti.

Rozměry 5,8 x 5,8m, výška 10,8m.

Okolo Partutovic stávaly v minulosti čtyři větrné mlýny. Tento je jediný dochovaný a je zřejmě nejlépe dochovaným mlýnem u nás. Památkový úřad v osmdesátých letech dokonce nařídil využívat mlýn ke šrotování, aby se jeho zařízení co nejlépe dochovalo. Mlýn tak v té době příležitostně normálně fungoval. Budova prošla dvěma rekonstrukcemi, dnes je v bezvadném stavu a za příznivého počasí ho majitel spouští.

Fotogalerie:

     Skalička (PR)  
 

Postaven roku 1786.

Rozměry 5,8 x 5,7m, výška 11m.

Mlýn stál původně v obci Dřevohostice, do Skaličky byl přestěhován v roce 1850. Průměr perutí je 16m. Mlýn má zajímavou minulost - v době socialismu je zaznamenáno několik pokusů o zbourání. Díky statečnosti majitelů se tak ale nestalo a mlýn, který je trochu ztracený mezi ovocnými stromy na zahradách sousedů, tak může být stále obdivován.

Fotogalerie:

      Stará Ves u Bílovce (NJ)  
 

Postaven roku 1878, přístupný veřejnosti.

Mlýn byl na toto místo převezen v roce 1910. Je to poslední z mlýnů v bývalém okrese Bílovec, kde se ještě v roce 1885 nacházelo 60 větrných mlýnů. Mlýn je nyní v majetku města Bílovec, který v roce 2000 a 2001 provedl základní opravu budovy za cca 500tis. Kč. Vnitřní zařízení již není kompletní, mlýn je ovšem nádhernou krajinnou dominantou.

Fotogalerie:

     Velké Těšany (KM)  
 

Postaven roku 1830, přístupný veřejnosti.

Rozměry 5,6 x 5,6m, výška 10,4m.

V roce 1890 byl mlýn vyvrácen vichřicí. Po opravě pracoval do roku 1942. Na konci šedesátých let byl v havarijním stavu a zatékalo do něj. ONV v Kroměříži ovšem rozhodl o záchraně této vzácné památky. Budova byla v letech 1972 - 1979 rekonstruována, chybí však část vnitřního vybavení a nelze ji natáčet proti větru. Dnes je ve správě Muzea Kroměřížska.

Fotogalerie:

     Starý Poddvorov (HO)  
 

Postaven roku 1870.
Rozměry 4,6 x 4,3m, výška 9,2m

Mlýn s pohnutou minulostí, kdy se často stěhoval z místa na místo, donedávna chátral. Po opravě v sedmdesátých letech dvacátého století se o mlýn nikdo příliš nestaral. Nedávno objekt odkoupila obec a v letech 2002 - 2003 jej za přispění fondu PHARE kompletně zrekonstruovala za cca dva miliony korun.

Fotogalerie:

     Kladníky (PR)  
 

Postaven roku 1829.
Rozměry 5,7 x 5,7m.
Mlýn byl patrně sestaven z dříve rozebraného větrného mlýna. V roce 1955 vichřice ulomila dvě perutě větrného kola. Mlýn byl v dobrém stavu až do roku 1984, kdy z něj bylo vyjmuto veškeré zařízení včetně trámové konstrukce. To bylo využito ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Budova v Kladníkách tak zůstala bez opory stát a je jen otázkou času, kdy ji vítr definitivně skácí k zemi.

Fotogalerie:

     Hlavnice (OP)  
 

Postaven roku 1810.
Rozměry 5,7 x 6,2m, výška 11,4m.
Ve vzdálenosti 500m od mlýna byl dlouhou dobu i druhý mlýn - ten však v roce 1960 po úderu bleskem shořel. Hlavnický mlýn dlouho chátral, v roce 1974 byl však rekonstruován. Koncem osmdesátých let se několik nadšenců snažilo vybudovat v okolí mlýna skanzen. Nevyřešené vlastnické vztahy mají v této době na mlýn negativní dopad - o mlýn se nikdo nestará a objekt tak chátrá.

Fotogalerie:

   

 Horní Životice (BR)

 
 

Postaven roku 1840.
Větrný mlýn leží na návrší a je viditelný ze silnice I/11 z Opavy do Šumperka. Dochované zprávy z roku 1964 uvádějí, že mlýn je ve špatném stavu. Od tohoto roku se budova v nepravidelných intervalech rekonstruuje tak, že současný stav odpovídá stavu ze šedesátých let minulého století. Mlýn je soukromým majetkem, stojí ve velké zahradě a je obtížně viditelný mezi stromy.

Fotogalerie:

   

Rymice (KM)

 
 

Postaven roku 1795.

Rozměry 5,8 x 5,8m, výška 11m.

Mlýn stával původně nad nedalekými Bořenovicemi, kde jeho činnost neukončila ani vichřice, která jej roku 1891 převrhla. V roce 1977 byl mlýn přemístěn do nově budovaného skanzenu v Rymicích, kde je dnes součástí Souboru lidových staveb. Interiér je rekonstruovaný a přístupný, mlecí zařízení je kompletní a funkční.

Fotogalerie:

Zpět na úvodní stránku