Řeč větrných mlýnů
   

Někdy je možné si všimnout, že mlýny neodpočívají vždy s větrným kolem ve stejné pozici. Důvodem je to, že mlynář takto komunikuje s okolím. Mlýn býval vždy centrem místní společnosti – vesnice či města – a tak byl mlynář vždy od svých zákazníků velmi dobře a rychle informován o tom, co se děje.

Předně je třeba poznamenat, že správné větrné kolo se otáčí proti směru hodinových ručiček (pro matematiky: v kladném matematickém smyslu). Z toho vychází následující signalizace.

Pokud byl například důvod k oslavě, mlynář to dával na vědomí tak, že zastavil větrné kolo těsně před tím, než vrchní peruť dosáhla nejvyššího bodu. Tato pozice signalizovala narození, svatbu nebo jinou radostnou událost. Právě skutečnost, že se peruť "přibližuje" vrcholu, znamená radost a očekávání. Naopak, pokud bylo větrné kolo zastaveno těsně poté, co jedna z perutí dosáhla nejvyššího bodu, znamenalo to, že někdo zemřel a mlynář drží smutek - peruť "odchází" z vrcholu.

Signalizace oslav: a smutku:

Když byly perutě v poloze čistě vertikální a horizontální, bylo to na znamení toho, že mlynář odpočívá a že za chvíli bude připraven znovu pracovat. Naproti tomu, zastavené perutě ve tvaru písmene X (tj. svírající úhel 45 stupňů s horizontálou a vertikálou) znamenaly déle trvající odpočinek nebo zastavení mlýna na delší dobu. Při delším odpočinku bylo totiž nutné minimalizovat možnost zásahu mlýna bleskem, k čemuž sloužila právě tato pozice, při níž byl mlýn nižší než se vztyčenou perutí nahoru. Samozřejmě, dnes jsou mlýny vybaveny hromosvody a tato potřeba ochrany mlýna není tolik aktuální.

Signalizace kratšího a delšího odpočinku

V dějinách se setkáváme i s dalšími formami řeči větrných mlýnů – například signalizace sekerníkovi, že je třeba opravy či údržby mlýna. Rovněž v čase válek sloužily mlýny k předávání zpráv a během druhé světové války mlýny natáčením větrného kola varovaly ukrývající se osoby před raziemi armády.

Dalším zvykem, typickým zejména pro region Zaan na sever od Amsterdamu, je zdobení větrného mlýna při příležitosti například svatby větrného mlynáře nebo někoho z jeho rodiny. Výzdoba spočívá především v dekorování perutí, spojení konců perutí provazem a vytvoření čtverce, který je rovněž ověšen dekoracemi. Můžeme se setkat s motivy klece symbolizující konec svobody páru, slunce či hvězdička znamená úspěch a štěstí, srdce jako výraz lásky, stejně jako zkřížené Amorovy šípy. Samozřejmě, dekorovaný mlýn vždy hrdě nese rovněž Nizozemskou státní vlajku. Bohužel, dekorovaný mlýn se mi nepodařilo při cestách Holandskem zaznamenat, fotografie tedy chybí.

 

Zpět na úvodní stránku